Erfrecht

Alles van waarde is weerloos

Wij zijn bij BootsmaDeRouwe Advocaten sterk in het erfrecht. We zijn er langdurig voor opgeleid en dat is geen overbodige luxe. Door het slordig afwikkelen van een erfenis of nalatenschap ontstaan al snel conflicten, zelfs in de hechtste familiekringen. En dat is niet nodig. Wilt u weten wat het erfdeel van uw (stief)kind is, wie er gebruik mag maken van het nagelaten huis en wat er gebeurt als u het bedrijf van uw vader overneemt? Wat moet u doen als u als executeur-testamentair benoemd bent? We zijn in staat u en andere betrokkenen helder bij te staan, en zo nodig scherp te procederen.

Op een dag overlijden uw ouders of andere familieleden. Daar ontkomt helaas geen van ons aan. Het gevoel van verlies en behoefte aan rouw komt noodgedwongen samen met zakelijke kwesties, zoals de verdeling van de nalatenschap. Niet elk gezin of iedere familie blijkt in staat om een erfenis op een vredelievende manier af te ronden. Eén op de vier verdelingen van de erfenissen leidt tot een conflict, soms totaal onverwacht. De economische crisis, de individualisering en de lossere familiebanden hebben ervoor gezorgd dat mensen eerder voor zichzelf kiezen. Ook het gebrek aan kennis over de regels die gelden bij de afwikkeling van erfenissen,  zorgt voor problemen. Daarom is het advies van een deskundig advocaat belangrijk op het moment dat u erfgenaam blijkt te zijn. Doe dat op tijd.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 023 542 11 60 of neem contact met ons op via het formulier