Mediation

Het gezamenlijk belang telt én dat van de kinderen.

In tijden van scheiding is de sfeer tussen beide partners meestal niet al te best. Dat is jammer, want juist in een scheiding moeten beide partners samen het nodige afwikkelen en afspreken. Ook voor de kinderen. Sommigen slepen liefst hun partner onmiddellijk voor de rechter, maar de ervaring leert dat een proces vaak niet het einde van het conflict betekent. Daar komt bij dat procederen meestal een kostbare en pijnlijke weg is.

Als u een scheiding netjes en duurzaam wilt afronden, is het in de meeste gevallen beter om eerst voor mediation te kiezen. Wij voeren bij mediation als objectieve deskundige de regie over de gesprekken die u samen voert. Het doel: samen tot afspraken komen, bijvoorbeeld in de vorm van een ouderschapsplan, waarin u zich beiden kan vinden. Deze vorm van bemiddeling zorgt voor rust in de gesprekken met uw partner. Daar hebben ook de kinderen baat bij, vindt ook de Kinderombudsman. Hij pleit daarom zelfs voor verplichte mediation voor scheidende ouders.

Wij zijn bij BootsmaDeRouwe zeer ervaren in mediation en hebben in de loop der jaren de waarde ervan onder ogen mogen zien. Procederen kan altijd nog.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 023 542 11 60 of neem contact met ons op via het formulier